ตัวละคร

อักขระ

ตัวละคร

ตัวละครที่มีความเป็นตัวของตัวเองมั่งคั่ง

ที่นี่เราจะมาแนะนำตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของ usachimu !!.
< 12 >